Pasirinkimo viešuosius pirkimus vykdyti ne per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO)

PIRKIMO PAVADINIMAS – Gamtinės dujos, gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir balansavimo paslauga.

PAGRINDIMAS: CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas (Gamtinės dujos, gamtinių dujų perdavimo, ir skirstymo paslauga)  neatitinka Perkančiojo subjekto poreikių dėl Pirkimo dokumentuose numatytų Dujų tiekimo techninių sąlygų bei atsiskaitymo su Tiekėju tvarkos.

Perkantysis subjektas viešąjį pirkimą vykdys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, bei Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d.  nutarimu Nr. 277, 20.2 p., 49 p. nustatyta tvarka.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-12