Normatyvai

Keičiasi karšto vandens suvartojimo normatyvai

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), atsižvelgdama į faktinį karšto vandens suvartojimą tuose namuose, kuriuose yra gyventojų,  atsiskaitančių už karštą vandenį ne pagal skaitiklio rodmenis, o pagal normatyvus (atlikta duomenų nuo 2015 m. gegužės iki 2016 m. balandžio mėn. analizė), patvirtino naujos redakcijos Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką, kuri įsigalioja nuo 2017-05-13.
Esminis pasikeitimas: gyventojams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, siūloma taikyti 5,30 m3 per mėn. karšto vandens suvartojimo normatyvą (dabar taikomas – 2,80 m3 per mėn.). VKEKK atlikta analizė parodė, kad faktinis vidutinis gyventojų suvartojamas karšto vandens kiekis yra dvigubai didesnis nei šiuo metu taikomi normatyvai.  Komisija skatina vartotojus vykdyti savo pareigas: įsileisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus, teisės aktų nustatyta tvarka įspėjusius vartotoją apie savo atvykimą, įrengti, apžiūrėti ar remontuoti butuose bei kitose patalpose esančius šilumos įrenginius bei apskaitos prietaisus.

 

KARŠTO VANDENS SUVARTOJIMO NORMATYVAI

 

Eil.

Nr.

Pastatų ir karšto vandens sistemų tipas Karšto vandens kiekis
m3/žmogui per mėn.* m3/būstui ar kitai patalpai per mėn.
1. Vienbučiai ir daugiabučiai namai
1.1. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis (be vonių) 4,32 8,63
1.2. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su sėdimomis voniomis 4,90 9,79
1.3. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis 5,30 10,58
1.4. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis. Pagerintos įrangos 5,75 11,51
2. Bendrabučiai
2.1. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su bendrais praustuvais ir dušais 2,88 5,75
2.2. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais šalia kambarių ir bendrais dušais 3,46 6,91
2.3. Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais ir dušais šalia kambarių 4,60 9,20

* – žmonių skaičius nustatomas vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6760150365211e78397ae072f58c508

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-27