Aktualūs klausimai

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus. Jei atsakymo nerastumėte kreipkitės Tel. (8 340) 65109


Kaip sudaryti sutartį?

Sutartys su buitiniais vartotojais

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) – fiziniai asmenys, daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šilumą, ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku yra sudaromos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Gyventojams, nepasirašiusiems sutarčių su šilumos ir karšto vandens tiekėju, galioja standartinės sutarčių sąlygos.

Sutartį reikia keisti:

 • pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba atlikus naujus kadastrinius matavimus;
 • kai teismo sprendimu padalijamas butas.

SUTARTIES SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU SUDARYMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • buto inventorinė arba namų knygos arba pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos ar jos kopija.

Socialinio būsto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą.

Įmonei:

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant banko rekvizitus;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”.

Negyvenamų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”;
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);
 • karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas.

 

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos

 

DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS APMOKESTINIMO PRIDĖTINES VERTĖS MOKESČIU

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimais dėl šilumos energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) bei jame išdėstytu prašymu (žiūrėti dokumentą), informuojame, kad pasikeitus gyvenamųjų patalpų paskirčiai, šilumos vartotojai privalo apie tai raštu pranešti šilumos tiekimo įmonei. Primename, kad šilumos energija, tiekiama į kitokias negu gyvenamosios paskirties patalpas, yra apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Kaip deklaruoti duomenis?

Šilumos apskaitos prietaiso ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Šilumos suvartojimas deklaruojamas kilovatvalandėmis (kWh). Vandens suvartojimas yra deklaruojamas kubiniais metrais (m3), nenurodant litrų. Karšto vandens skaitiklių rodmenis vartotojai gali pranešti jiems patogiausiu būdu:

 1. Mokėjimo pranešimo (sąskaitos) „šaknelės“ lentelėje įrašant einamojo mėnesio karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir suvartotą karšto vandens kiekį;
 2. Bendrovės telefonais: Ukmergėje (8 340) 65212 arba 8 676 55539
 3. Elektroniniu paštu: administratore@ukmergessiluma.lt laiške būtina nurodyti buto adresą ir mokėtojo kodą);
 1. Internetinėje vartotojų aptarnavimo sistemoje, į kurią pakliūti galite pagrindiniame mūsų įmonės internetinio puslapio lange pasirinkus meniu punktą „Elektroninės paslaugos“. Prisijungus prie vartotojo duomenų reikia pasirinkti meniu punktą „Skaitiklių deklaravimas“ ir ten nurodyti deklaruojamus duomenis.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ atstovas, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjęs apie atvykimą ir pateikęs darbuotojo pažymėjimą, turi teisę netrukdomai apžiūrėti karšto vandens apskaitos prietaisus, sutikrinti skaitiklio rodmenis, atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros darbus. Tikrintojo rastas nedeklaruotas vanduo yra sudeklaruojamas į einamą mėnesį.

Reguliarius, kiekvieną mėnesį, suvartoto karšto vandens kiekio deklaravimas ne tik padeda išvengti mokėjimo už normatyvinį karšto vandens kiekį, bet ir leidžia tiksliau apskaičiuoti mokesčius už daugiabučiame gyvenamajame name suvartotą šilumos energiją.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-17