Kuro ir enrgijos pirkimai

2019 metų biokuro (skiedros) pirkimai

 Gamtinių dujų pirkimai:

Vokų atplėšimo procedūra vyks Pirkimo sąlygų 8.1 nurodytu adresu bei laiku.

Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas pateikiamas komisijai iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-12