Pastato šilumos įrengimo, rekonstravimo tvarka

Statytojas, norintis pastate įsirengti šilumos puntą ir prijungti jį centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ar rekonstruoti esamą šilumos mazgą:

  1. Kreipiasi dėl projektavimo sąlygų į UAB „Ukmergės šiluma“ ir užpildo paraišką šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti, kurioje nurodoma:

1.1. objekto pavadinimas ir adresas,

1.2. projektavimo organizacija,

1.3. objekto charakteristika,

1.4. projektuojamo objekto šilumos pareikalavimas (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui).

  1. Gavęs projektavimo sąlygas, statytojas kreipiasi į projektuotojus dėl šilumos punkto įrengimo ar esamo šilumos mazgo rekonstrukcijos techninio projekto parengimo.
  2. Vieną techninio projekto egzempliorių statytojas pateikia UAB „Ukmergės šiluma“.
  3. Vadovaudamasis suderintu techniniu projektu, ūkio ar rangos būdu įrengia šilumos punktą ar atlieka esamo šilumos mazgo rekonstrukciją.
  4. Statybos metu tinklų statybos vykdytojas iš anksto sutartu laiku pakviečia UAB „Ukmergės šiluma“ atstovus įrengto šilumos punkto vamzdyno ar rekonstruoto šilumos mazgo hidraulinio bandymo priėmimui bei atitikimo išduotoms techninėms sąlygoms patikrinimui.
  5. Baigus šilumos punkto įrengimo ar šilumos mazgo rekonstrukcijos darbus, įvertinę statinio bei statybos darbų kokybę, UAB „Ukmergės šiluma“ pateikia statytojui atitikimo išduotoms projektavimo sąlygoms pažymą.
  6. Pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.
  7. Pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdamas Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Pagrindas: Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės” (Žin., 2009, Nr. 1-14).

  1. Baigus šilumos punkto įrengimo pastato savininkas atvyksta į UAB „Ukmergės šiluma“ sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-18