Apie mus

Ukmergės šiluma

UAB “Ukmergės šiluma” įkurta 2000 m. rugpjūčio 23 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas.
2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybė ir UAB „Energijos taupymo centras“ pasirašė SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį. 2001 m. UAB „Energijos taupymo centras“ įsteigta dukterinė įmonė UAB „Ukmergės energija“ iš UAB „Ukmergės šiluma“ 2001 m. sausio 2 d. penkiolikai metų išsinuomojo kilnojamą ir nekilnojamą turtą.
2010 m. balandžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-82  nusprendė  nuo 2010 m. birželio 30 d. vienašališkai nutraukti 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu.
Lietuvos Aukščiausias teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi paliko nepakeistą 2011 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartį dėl 2011 m. birželio 8 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo teisminiame procese Nr. 2-49-3-01429-2010-7, kuriuo nuspręsta grąžinti UAB „Ukmergės šiluma“ pagal 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutartį Nr. 1 išnuomotą turtą kartu su šio turto eksploatacijos dokumentais pagal išnuomoto ir išreikalautino turto sąrašą ir pripažinti UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduoti šį turtą UAB „Ukmergės šiluma“ valdyti ir naudoti kartu su šio turto eksploatacijos dokumentais pagal pripažintino UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybe UAB „Miesto energija“ naujai sukurto ir išreikalautino turto sąrašą.
UAB „Ukmergės šiluma“ atnaujintą savo šilumos tiekimo veiklą skaičiuoja nuo 2010 m. liepos mėn.

UAB „Ukmergės šiluma“ vykdomos veiklos sritys:

  • šilumos energijos gamyba bei tiekimas;
  • karšto vandens tiekimas;
  • karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.
UAB „Ukmergės šiluma“ gamina ir parduoda šilumą vartotojams Ukmergės mieste ir Šventupės gyv., Ukmergės raj. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 7249 šilumos vartotojams, t. sk. 7 109 buitiniai šilumos vartotojai yra pagrindiniai šilumos vartotojai (98 proc.).
Bendrovė karšto vandens tiekimo paslaugą teikia Ukmergės mieste ir Šventupės gyv., Ukmergės raj. tiems vartotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka bendrovę pasirinko kaip karšto vandens tiekėją. Bendrovė karštą vandenį tiekia 6762 vartotojams.
Ukmergės ir Šventupės gyv. karšto vandens vartotojams yra įrengta 9590 atsiskaitomieji apskaitos prietaisai. Bendrovė, vadovaudamasi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos planu, atlieka karšto vandens skaitiklių metrologines patikras/keitimus.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-06