Vartotojų ginčų nagrinėjimas

Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus ne teismo tvarka nagrinėja:

1) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt) nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi,  dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje. Adresas: Verkių g. 25C-1, Vilnius.

 

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt) – dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos. Adresas : Vilniaus g. 25, Vilnius

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.

  UAB“Ukmergės šiluma“ vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-18