Sutarčių sudarymas

Sutartys su buitiniais vartotojais

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) – fiziniai asmenys, daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šilumą, ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku yra sudaromos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Gyventojams, nepasirašiusiems sutarčių su šilumos ir karšto vandens tiekėju, galioja standartinės sutarčių sąlygos.

Sutartį reikia keisti:

 • pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba atlikus naujus kadastrinius matavimus;
 • kai teismo sprendimu padalijamas butas.

SUTARTIES SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU SUDARYMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • buto inventorinė arba namų knygos arba pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos ar jos kopija.

Socialinio būsto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą.

Įmonei:

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant banko rekvizitus;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”.

Negyvenamų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”;
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);
 • karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas.

 

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos

 

DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS APMOKESTINIMO PRIDĖTINES VERTĖS MOKESČIU

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimais dėl šilumos energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) bei jame išdėstytu prašymu (žiūrėti dokumentą), informuojame, kad pasikeitus gyvenamųjų patalpų paskirčiai, šilumos vartotojai privalo apie tai raštu pranešti šilumos tiekimo įmonei. Primename, kad šilumos energija, tiekiama į kitokias negu gyvenamosios paskirties patalpas, yra apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-08