Mažos vertės viešieji pirkimai

Mažos vertės viešieji pirkimai

Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

Informacija apie 2017 metais vykdytus mažos vertės pirkimus

Informacija spie 2016 metais vykdytus mažos vertės pirkimus

Informacija spie 2015 metais vykdytus mažos vertės pirkimus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 26 str., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 38 str. informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti bei informacija apie sudarytą pirkimo sutartį Perkančiojo subjekto tinklapyje neviešinama.

Informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis  (kartu su Tiekėjų pasiūlymais) viešinama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis „Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu“, patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus  2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-04