Teisės aktai

Šilumos ūkio reglamentavimas

Pagrindinius šilumos sektoriaus veiklos principus nustato Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, kuris reglamentuoja bendrą energetikos veiklą, energetikos plėtojimo ir valdymo pagrindus, efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą.

Šilumos ūkį reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę.

Šilumos ūkio valdymas

Šilumos tiekimas

Šilumą vartojančių įrenginių priežiūra

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-25