2020- 2021 metų investicijos

DUJŲ DEGIKLIO IKI 1 MW GALIOS KATILUI MONTAVIMAS IR KATILINĖS NUOTOLINIO VALDYMO SISTEMOS PRAPLĖTIMO IR MODERNIZAVIMO DARBAI ŠVENTUPĖS KATILINĖJE

Esama situacija

Šiuo metu Šventupės katilinėje yra eksploatuojami 1,5 MW galios biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas VŠK-31 ir 1,86 MW galios gamtinėmis dujomis kūrenamas katilas VK-21, 1987 metų gamybos.

Norint užtikrinti esamo VŠK VK-21 katilo patikimą ir efektyvų veikimą, privaloma atlikti eilę darbų ir pakeitimų: padidinti katilo efektyvumą, pakeičiant katilo degiklį, susidėvėjusius apsauginius vožtuvus, pakeisti susidėvėjusią uždaromąją armatūrą, pakeisti katilo ir degiklio saugumo automatikos prietaisus, impulsinius vamzdelius, katile įrengti recirkuliacijos liniją su siurblio aprišimu ir automatizavimu, atnaujinti visą katilo izoliaciją, atlikti katilo defektoskopiją, pakeisti susidėvėjusias apžiūrų liukų, dangčių tarpines ir sandarinimo virves. Reikalinga keisti automatikos lygį, sumontuojant nuotolinį – automatinį ryšį, kad katilinės darbas galėtų būti vykdomas be aptarnaujančio personalo.

Techninis sprendimas

Įvertinus VK-21 vandens šildymo katilo atnaujinimo galimybes ir atlikus katilo tyrinėjimo darbus, padarius defektoskopiją, katilo hidraulinius bandymus, nuspręsta VK-21 katilo nekeisti nauju, kadangi gauti rezultatai atitiko norminius parametrus ir dūmavamzdžių sienelių storis nebuvo suplonėjęs. Išsiaiškinta, jog nors ir katilas yra 1987 metų gamybos įvestas į eksploatacija jis dirbo keliasdešimt moto valandų ir visą laiką buvo karštam rezerve, kaip pakaitinis. Šiam katilui papildomai sumontavome naujus apsauginius vožtuvus, pakeitėme uždaromąją armatūrą, pakeitėme katilo ir degiklio saugumo automatikos prietaisus, impulsinius vamzdelius, katilui VK-21 įrengėme recirkuliacinę liniją, taip pat atnaujinome izoliaciją ir pakeitėme visas tarpines ir sandarinimo virves. Naujai šiam katilui montuojame moduliacinį degiklį naujausios kartos su žemais NOx (azoto oksidais), kurio valdymo diapazonas yra 1:20. Rekonstruotas katilas galės  dirbti minimaliu 50 kW galios režimu. Taip pat įrengiamas nuotolinis automatinis valdymas. Naujai montuojamas automatikos valdymo skydas AVS. Naujai montuojami automatiniai jungikliai, šviesinė ir garsinė signalizacija. PLV ir OP programavimas. Dujinio katilo ir jo pagalbiniai įrenginiai, tinklo siurbliai, papildymo linijos įrenginiai bus valdomi ir automatiniu ir rankiniu rėžimu iš PLV. Bus sumontuota ne mažesnio nei 11“ spalvoto OP pultelio languose. Visi garsinės signalizacijos signalai (avariniai, perspėjamieji, informaciniai) bus komentuojami pranešimais SCADA sistemos kompiuteryje.

Investicijos nauda

Dvigubai atpiginama investicija. Naujai sumontuotas vandens šildymo katilo degiklis dirbs nepertraukiamu režimu ne šildymo sezono metu, kadangi šiuo periodu reikalinga šilumos galia tesiekia 50-150 KW galios. Esamas katilas su naujausios kartos degikliu bus kaip garantija avariniu būdu sustojus biokuro katilui, kadangi dujinio katilo galia leis padengti visą reikiamą pajėgumą. Vartotojams bus užtikrinami reikiami tiekiamos šilumos parametrai. Vartotojams bus užtikrinami reikiami tiekiamos šilumos parametrai. Sumontuota nauja automatika leis saugiai ir patikimai katilinei dirbti be pastovaus aptarnaujančio personalo ne šildymo sezono metu.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui investuota 34,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų, vietoj planuotų 80,0 tūkst. Eur;

 

KAPITALINIS DŪMTRAUKIO REMONTAS ŠVENTUPĖS KATILINĖJE

Esama situacija

RK-5 (Šventupės katilinė) metalinis dūmtraukis sumontuotas 1995 m. balandžio mėn. Dūmtraukio H – 30 m, D – 800 mm. Kasmet iki šio sezono jis buvo intensyviai eksploatuojamas. 2018 m. birželio mėn. atlikta statinio apžiūra, kuri parodė, kad situacija yra patenkinama, tačiau:

  1. Prasidėjusi armatūros apsauginio betono sluoksnio korozija;
  2. Išorinio paviršiaus aprūdijimo laipsnis Ri3 (S3)
  3. Apžvalgos aikštelės konstrukcijų, žaibo ėmiklio, atotampų, atotampų tvirtinimų ir viršūnės  aprūdijimo laipsnis Ri4;
    1. Atotampų įveržėjų surūdijimo laipsnis A;

Techninis sprendimas

Dūmtraukio išorinėje dalyje (kamieno, atotampų ir kt.) korozijos pažeistus paviršius paruošti pagal standarto LST EN ISO 12944-4 reikalavimus ir P St 2 ir padengti antikorozine danga skirta „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal standartą LST EN ISO 12944-2. Dūmtraukio vidų išplauti aukšto slėgio vandens srove, bei dažyti aukštatemperatūriniais dažais.

Investicijos nauda

Dūmtraukio eksploatavimo laikas po kapitalinio remonto pailgės.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 25,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

 

KATILINĖS RK-4 NUOTOLINIO VALDYMO SISTEMOS PRAPLĖTIMO IR MODERNIZAVIMO DARBAI

Esama situacija

Katilinėje RK-4 yra įrengtas kompiuterinis valdymas. Nuotoliniu – distanciniu būdu veikiančioms katilinėms kas parą privaloma gauti visus pilnus duomenis apie pagamintą šilumos energiją, suvartota elektros energiją, termofikato papildymą, bei sunaudotą vandenį. Šis darbas buvo atliekamas rankiniu būdu, nuimant parodymus katilinės atsakingiems asmenims. Taip pat pastoviai diegiant ir atnaujinant katilinių įrangą, naujai sumontuoti reguliatoriai nėra prijungti į bendrą kompiuterinę sistemą, kadangi joje nėra papildomų jungčių vykdyti modulių praplėtimus. Esant šiai situacijai srautai reguliuojami rankiniu būdu. Katilinės valdikliai yra fiziškai ir morališkai pasenę, nepalaiko jungčių su mobiliaisiais įrenginiais, nekaupia papildomos reikiamos informacijos.

Techninis sprendimas

RK-4 katilinėje bus montuojami automatikos valdymo skydai AVS, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (toliau UPS), kurie turės trijų fazių ir turės fazės dingimo, fazių sekos, įtampos sumažėjimo funkcijas. Įtampos kontrolės rėlės (toliaus ĮKR), su UPS skirtas pramoniniam naudojimui.  UPS paskaičiuoti pagal vykdymo elementų apkrovą, ne mažesniai nei 1000VA; Jei maitinimo įtampa atsirado laikotarpyje <3s. – degikliai paleidžiami iš naujo. Jei maitinimo įtampa atsirado laikotarpyje ≥3s. – degikliai blokuojami. Naujai montuojami Automatiniai jungikliai, Šviesinės ir garsinė signalizacija. PLV ir OP programavimas:

PLV suprogramuota pagal dujinės katilinės įrenginių veikimo algoritmą;

Dujinių katilų ir jų pagalbiniai įrenginiai, tinklo siurbliai, papildymo linijos įrenginiai bus valdomi ir automatiniu ir rankiniu rėžimu iš PLV;

OP pultelis skirtas dujinių katilų, tinklo siurblių, papildymo linijos technologinių parametrų atvaizdavimui ir įvedimui, elektrifikuotų įrenginių būsenos atvaizdavimui ir valdymo būsenos keitimui bei reguliavimui. Bus sumontuota ne mažesnio nei 11“ spalvoto OP pultelio languose.

Visi garsinės signalizacijos signalai (avariniai, perspėjamieji, informaciniai) bus komentuojami pranešimais SCADA sistemos kompiuteryje.

SCADA programavimas: Komunikacijos tarp PLV, OP, apskaitos prietaisų ir SCADA kompiuterio turi būti realaus laiko. Procesų duomenys turi būti surenkami ir atvaizduojami realiu laiku.

Investicijos nauda

Įgyvendinus numatytas priemones įmonės darbuotojai pagal nustatytus parametrus ir laiką gaus visą surinktą informaciją nuotoliniu būdu, programa visus parametrus konvertuos automatiškai į Excel programą ir automatiškai perduos gamybos ir ekonomikos padalinių skyriams, be žmonių fizinio įsiterpimo. Visi aliarmai ir sutrikimai bus automatiškai fiksuojami ir perduodami atsakingiems asmenims. Tai lems greitą, operatyvų, saugų ir nepertraukiamą katilinių aptarnavimo procesą.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 20,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

 

 ŠILUMOS TINKLŲ REMONTAS IKI GYVENAMO NAMO VYTAUTO G.. 65 (45 m)

Esama situacija

Numatomi rekonstruoti kanaliniai šilumos tinklų vamzdynai  nuo gyv. namo Vytauto g. 65 iki gyv. namo Vytauto g. 61 - 45 m. tinklų ilgio. Tinklai eksploatuojami virš 35 metų ir yra fiziškai susidėvėję: vamzdynai stipriai paveikti korozijos, šiluminė izoliacija daugelyje vietų nukritusi. Vamzdynai nebeišlaiko hidraulinių bandymų ir  reikalingas skubus remontas.

Techninis sprendimas

Pakeisti esamus kanalinių tinklų vamzdynus į bekanalius gamykloje izoliuotus vamzdynus optimizuojant jų diametrus.

Investicijos nauda

Sumažinami šiluminiai nuostoliai tinkluose bei padidinamas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 25,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

 

NUO ŠK-8 IKI GYVENAMŲ NAMŲ DELTUVOS G. 18C, ŽIEDO G. 5, ŽIEDO G. 5B (165m)

Esama situacija

Numatomi rekonstruoti kanaliniai šilumos tinklų vamzdynai  nuo ŠK-8 iki gyv. namų Deltuvos g. 18c,Žiedo g.5,5b - 165 m. tinklų ilgio. Tinklai eksploatuojami virš 35 metų ir yra fiziškai susidėvėję: vamzdynai stipriai paveikti korozijos, šiluminė izoliacija daugelyje vietų nukritusi. Vamzdynai nebeišlaiko hidraulinių bandymų ir  reikalingas skubus remontas.

Techninis sprendimas

Pakeisti esamus kanalinių tinklų vamzdynus į bekanalius gamykloje izoliuotus vamzdynus optimizuojant jų diametrus

Investicijos nauda

Sumažinami šiluminiai nuostoliai tinkluose bei padidinamas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 70,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

 

NUP ŠK-28 IKI GYVENAMŲ NAMŲ MIŠKŲ G. 32; 34; 38; 42; JAUNIMO. 23 (370 m.)

Esama situacija

Numatomi rekonstruoti kanaliniai šilumos tinklų vamzdynai  nuo ŠK-28 iki gyv. namų Miškų g. 32, 34, 38, 42, Jaunimo g. 23 - 370 m. tinklų ilgio. Tinklai eksploatuojami virš 35 metų ir yra fiziškai susidėvėję: vamzdynai stipriai paveikti korozijos, šiluminė izoliacija daugelyje vietų nukritusi. Vamzdynai nebeišlaiko hidraulinių bandymų ir  reikalingas skubus remontas.

Techninis sprendimas

Pakeisti esamus kanalinių tinklų vamzdynus į bekanalius gamykloje izoliuotus vamzdynus optimizuojant jų diametrus.

Investicijos nauda

Sumažinami šiluminiai nuostoliai tinkluose bei padidinamas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 140,0 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-06