2023- 2024 metų investicijos

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

PLANUOJAMOS INVESTICIJOS 2023-2024 M.

Eil. Nr. Investicijos pavadinimas Suma, tūkst. Eur Finansavimas
1. ŠILUMOS GAMYBA
1.1. RK-1 katilinės 6,5 MW biokuro katilo išmaniojo valdymo monitoringo įdiegimas 20,0 Nuosavos lėšos
1.2. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių įdiegimas Šventupės gyv. katilinėje 150,0 Nuosavos lėšos, ES parama (40 tūkst. Eur)
1.3. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas elektros energijos generavimui RK-2 katilinėje 100,0 Nuosavos lėšos
1.4. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas elektros energijos generavimui RK-3 katilinėje 90,0 Nuosavos lėšos
1.5. RK-3 katilinės stogo šilumos izoliacijos įrengimo bei hidroizoliacijos darbai  20,0 Nuosavos lėšos
1.6. RK-4 katilinės elektros generatoriaus įrengimas 12,0 Nuosavos lėšos
1.7. Automobilinių svarstyklių (biokuro svėrimui) įrengimas RK-1 teritorijoje 60,0 Nuosavos lėšos
2. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI (ŠILUMOS PERDAVIMAS)
2.1. „RK-3 ir  RK-4 šilumos tinklo zonų sujungimas, mažinant gamtinių dujų vartojimą šilumos gamybai“ 330,0 Nuosavos lėšos, ES parama (156 tūkst. Eur)
2.2. RK-4 kvartalo šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK-1 iki ŠK-3 60,0 Nuosavos lėšos
2.3. "Šilo" mokyklos šilumos tinklų įvado rekonstrukcija 40,0 Nuosavos lėšos
2.4. Kauno g. 16 kameros ŠK-18 panaikinimas 10,0 Nuosavos lėšos
2.5. Pastato Vilniaus g. 94A (ŠK-16) prieigų šilumos tinklų rekonstrukcija 50,0 Nuosavos lėšos
Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-22