Atsiskaitymai už paslaugas

Atsiskaitymai už paslaugas

Už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą šilumos energiją patalpų šildymui, karštą vandenį, suteiktas karšto vandens apskaitos prietaiso  aptarnavimo  ir (ar) techninio  aptarnavimo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal pateiktą mokėjimo pranešimą (sąskaitą)  iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Neatsiskaičius už UAB “UKmergės šiluma” teikiamas paslaugas sutartyse nustatyta tvarka yra skaičiuojami delspinigiai. Už UAB “Ukmergės šiluma” teikiamas paslaugas vartotojai gali atsiskaityti:

  • AB “DNB bankas” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją.
  • AB “SEB bankas” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją.
  • AB “Swedbank” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją.
  • AB “Šiaulių bankas” skyriuose ir per šio banko internetinę liniją.
  • Ūkininkų kredito unijos skyriuose.
  • Medicinos banko skyriuose.
  • AB “Lietuvos paštas” skyriuose.
  • UAB “Perlo paslaugos” loterijos terminaluose.
  • PC “Maxima” parduotuvių kasose.
  • UAB “Viena Sąskaita”  www.vienasaskaita.lt
Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-27