Informacija NŠG

Šilumos supirkimo tvarka iš nepriklausomų šilumos gamintojų

Techniniai daviniai bei reikalavimai nepriklausomo šilumos g-tojo UAB "Ukmergės katilinė" pajungimui prie RK-3 katilinės Vilniaus g.89c aptarnavimo zonos  šil.tinklų

Šilumos perdavimo tinklas, šilumos gamybos šaltiniai, jų vieta, galia, naudojama kuro rūšis

Paros vidutinio šilumos poreikio grafikas      Šildymo sezono metu    Nešildymo sezono metu

Šilumos perdavimo sistemų galios poreikis

Sistema Vidutinis metinis galios poreikis, MW Metinis maksimalios galios poreikis, MW
2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.
RK-1 2,82 2,75 3,36 7,40 9,00 9,50
RK-2 1,60 1,52 1,85 4,30 5,50 5,70
RK-3 0,06 0,09 0,22 6,10 7,50 7,90
Šilo 0,25 0,23 0,27 0,60 1,20 0,70
Šventupės 0,33 0,33 0,39 0,80 1,20 1,10
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-12