Katilinių stabdymo grafikas

 

Dėl planinių šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų stabdymo
Vadovaujantis Šilumos ūkio bei Energetikos įstatymu vienas iš esminių uždavinių ir reikalavimų Šilumos tiekėjams – patikimas ir saugus šilumos tiekimas.
Šilumos ūkį sudaro daug svarbių technologinių elementų: energetiniai katilai su katilinių įranga, šilumos tiekimo vamzdynai su aptarnavimo kameromis, šilumos punktai pastatuose, šilumos apskaitos prietaisai vartotojų pastatuose ir katilinėse, bei kiti įrenginiai.
Visiems išvardintiems technologiniams elementams keliami specifiniai, padidinti reikalavimai jų eksploatavimo bei parengimo naująjam šildymo sezonui metu.
Šie reikalavimai vykdomi sustabdžius sistemas ir tai atliekama suderinus laiką su Ukmergės rajono savivaldybe. Nuo to kaip kokybiškai ir kokia apimtimi įvykdomi pasirengimo šildymo sezonui reikalavimai, priklauso šilumos tiekimo patikimumas šildymo sezono metu.
Stabdymų metu atliekami įvairūs suplanuoti bei iš anksto nenumatyti darbai: katilų inspektorinės ir vietinės apžiūros, profilaktiniai ir kapitaliniai remontai, šilumos tiekimo vamzdynų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos punktų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos apskaitos prietaisų patikros bei remontai, taip pat kiti įvairūs darbai.
Dėl įrenginių ir darbų specifikos, pvz., katilas atvėsta per 1 parą ir tik tuomet jį galima patikrinti bei remontuoti iš vidaus, reikalingas tam tikras laikas įrenginių paruošimui. Šilumos trasos taip pat turi savo atvėsimo laikotarpį. Šilumos skaitiklius reikia išmontuoti, metrologiškai patikrinti specialioje atestuotoje laboratorijoje ir vėl sumontuoti. Taigi, reikalingas tam tikras gamybos proceso stabdymo laikotarpis: didelėms centralizuoto šilumos tiekimo zonoms – iki 5-6 dienų, mažoms katilinėms iki 2-3 dienų.
Kadangi Ukmergės mieste atskiros katilinės nėra sujungtos į vieną bendrą tinklą (t.y. sužiedintos), tad sustabdžius vieną iš jų, tiekti karšto vandens iš kitos nėra galimybės. Tokiu atveju karšto vandens tiekimas yra nutraukiamas paeiliui kiekvienoje zonoje, iš anksto suderintam laikotarpiui.
Bendrovė “Ukmergės šiluma” stabdymo laikotarpiu privalo: parengti šildymo sezonui – 21 šildymo katilą, hidrauliškai išbandyti 48000 metrų vamzdynų bei metrologiškai patikrinti 305 šilumos skaitiklius.
Vasarą šilumos ūkyje pilnai ir kokybiškai atlikti darbai žymiai sumažina įvairių sutrikimų ir avarijų tikimybę šildymo sezono metu, kuomet lauke vyrauja neigiama temperatūra.
Suprantame, kad vartotojai dėl to susiduria su tam tikrais nepatogumais, tačiau, dėl aukščiau paminėtų priežasčių, tikimės gyventojų supratingumo ir geranoriškumo. Siekiame atsakingai atlikti mums pavesto šilumos ūkio valdymą, ir toliau stengsimės, kad šilumos energija būtų tiekiama saugiai, patikimai bei kuo mažesnėmis sąnaudomis.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-02