Metodai

Ką reiškia su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis?

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. šilumos tiekėjai vartotojams pateikiamose sąskaitose už šildymą įtraukia papildomą eilutę – „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“. Šis pasikeitimas pradėtas taikyti įsigaliojus naujiems Komisijos rekomenduojamiems šilumos paskirstymo metodams, kurie įpareigoja šilumos tiekėjus aiškiau detalizuoti sąskaitose vartotojams pateikiamą informaciją.
Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis – tai faktiškai vartotojų suvartotam, bet nedeklaruotam karštam vandeniui ruošti suvartota šilumos energija.
Šis šilumos kiekis gali susidaryti dėl įvairių priežasčių:
• avarijos karšo vandens tiekimo sistemoje (pavyzdžiui, trūko vamzdis);
• gyventojams nedeklaruojant (ar neteisingai deklaruojant) suvartotą karšto vandens kiekį arba tai darant skirtingu metu;
• įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius (gyventojai turi apmokėti už visą įvadiniu apskaitos prietaisu užfiksuotą vandens kiekį), ir vartotojų butuose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo skirtingu laiku.
Anksčiau su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis sąskaitose nebuvo nurodomas atskirai: šildymo sezono metu jis buvo priskiriamas apmokėti kartu su šilumos kiekiu šildymui, ne šildymo sezono metu – kartu su šilumos kiekiu karšto vandens temperatūrai palaikyti („gyvatukas”).
Nauji Komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai, sąskaitose išskiriant su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį, tapo svariu pagrindu patiems gyventojams labiau kontroliuoti name suvartojamą šilumą. Jeigu gyventojai turi primokėti už su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį, reikėtų kreiptis į pastato valdytoją (administratorių arba bendriją), kad būtų patikrinti visų pastate esančių butų apskaitos prietaisų rodmenys. Nustačius, kodėl susidaro skirtumas, apie tai informuojamas šilumos tiekėjas. Jei to priežastis – kai kuriuose butuose nedeklaruotas faktiškai suvartotas karšto vandens kiekis, šilumos tiekėjas perskaičiuos visiems namo gyventojams pateiktas sąskaitas, atitinkamai jas sumažindamas. Gyventojams nesudarant sąlygų patikrinti apskaitos prietaisų, šilumos tiekėjas gali pritaikyti karšto vandens suvartojimo normatyvus.
Atkreipiame dėmesį, kad nepaskirstytam karštam vandeniui paruošti suvartotas šilumos kiekis sąskaitoje gali būti nurodomas tiek su „+”, tiek su „-„ ženklu. Jei tam tikrą mėnesį vartotojų deklaruotas karšto vandens kiekis buvo mažesnis nei faktiškai pastate suvartotas, susidarys teigiamas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis, kurį apmokės visi vartotojai proporcingai jų butų naudingiesiems plotams. Nustačius ar deklaravus anksčiau nedeklaruotus karšto vandens kiekius, pastarieji viršys faktiškai tą mėnesį pastate suvartotą karšto vandens kiekį, todėl susidarys neigiamas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis – tokiu atveju jis bus išdalinamas visiems karšto vandens vartotojams, grąžinant susidariusį skirtumą.

 

   ŠILUMOS PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE – KĄ VERTĖTŲ ŽINOTI?

 

DĖL NAUJŲ VKEKK REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO

Ukmergės mieste ir rajone UAB „Ukmergės šiluma“ taikomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai
(Įsigalioję 2017-08-01)

   ŠILUMOS PAGAL BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 1

   Šilumos paskirstymo metodas NR.1

 

ŠILUMOS PAGAL BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 3

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3

 

ŠILUMOS PAGAL VIENO ĮVADINIO ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISO RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 4

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4

 

ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 5

 

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS NR. 6

Šilumos paskirstymo metodas Nr. 6

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-27