Gamybiniai pajėgumai

Hidrauliškai vientisa sistema Katilinė Kuro rūšis Instaliuota šilumos generavimo galia, MW Vidutinis metinis galios poreikis, MW Metinis maksimalios galios poreikis, MW Numatomi pokyčiai šilumos gamyboje
2022 m. 2023 m. 2022 m. 2023 m.
RK-1 RK-1 katilinė dujos, biokuras 19,48 2,92 2,73 7,3 7,2  
RK-2 RK-2 katilinė dujos, skystas kuras 5,55 1,61 1,53 3,7 4,1  
RK-3 RK-3 katilinė dujos, biokuras* 9,9 2,23 2,16 4,9 5,3  
"Šilo" "Šilo" katilinė dujos, skystas kuras 1,82 0,23 0,12 0,5 0,54  

* NŠG - nepriklausomas šilumos gamintojas

Pastaba. Instaliuota šilumos generavimo galia, MW nurodyta su ekonomaizeriais.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-24