Akcininkai

Pagal UAB „Ukmergės šiluma“ įstatus aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

Pagrindinis bendrovės akcininkas Ukmergės rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,98 % akcijų, 0,02 % akcijų priklauso fiziniams asmenims.

AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad bendrovės vadovo sprendimu š.m. balandžio 29 d. 13 val. šaukiamas UAB „Ukmergės šiluma“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

  2. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo

  3. Dėl audito įmonės išrinkimo, audito paslaugų kainos nustatymo ir audito paslaugų sutarties sudarymo

  4. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Susirinkimo vieta – UAB „Ukmergės šiluma“ buveinė Šviesos g. 17, Ukmergė, tel. 8-340-65109. Susirinkimo pradžia 13 val. Akcininkų registracija - pradedama 12 val. 30 min. Akcininkų įgaliotiniai privalo turėti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Su susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai, įskaitant sprendimo projektus, pateikiami susipažinimui kreipiantis į bendrovę tel. 8-340-65109 arba el. paštu administratore@ukmergessiluma.lt  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Bendrovė, atsižvelgdama į nepalankią epideminę koronavirusinės infekcijos situaciją bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 dėl ekstremalios situacijos, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.ukmergessiluma.lt, skyrelyje „Apie mus-Bendrovės valdymas-Akcininkai“.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ administracija

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-04