Akcininkai

Pagal UAB „Ukmergės šiluma“ įstatus aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.

Pagrindinis bendrovės akcininkas Ukmergės rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,98 % akcijų, 0,02 % akcijų priklauso fiziniams asmenims.

Informuojame, kad vadovaujantis UAB „Ukmergės šiluma“ įstatais, pranešimai apie šaukiamus akcininkų susirinkimus bei kiti Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais privalomi skelbti pranešimai akcininkams skelbiami viešai - VĮ Registro centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ akcininkams

Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Pranešame, kad bendrovės vadovo sprendimu 2024 m. gegužės 30 d. 10 val. šaukiamas UAB „Ukmergės šiluma“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia: 10 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
  1. Dėl direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos patvirtinimo
  2. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo

Susirinkimo vieta – UAB „Ukmergės šiluma“ buveinė Šviesos g. 17, Ukmergė, tel. 8-340-65109. Akcininkų įgaliotiniai privalo turėti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 3 dalyje įtvirtinta nuostata akcininkas gali balsuoti iš anksto raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

Su susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai, įskaitant sprendimo projektus, bendruosius balsavimo dokumentus, pateikiami kreipiantis į bendrovę tel. 8-340-65109 arba el. paštu administratore@ukmergessiluma.lt  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.


Informacija apie šaukiamą bendrovės akcininkų susirinkimą skelbiama viešai - VĮ Registro centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ administracija

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-09