Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų deklaravimas

Šilumos apskaitos prietaiso ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Šilumos suvartojimas deklaruojamas kilovatvalandėmis (kWh). Vandens suvartojimas yra deklaruojamas kūbiniais metrais (m3), nenurodant litrų. Karšto vandens skaitiklių rodmenis vartotojai gali pranešti jiems patogiausiu būdu:

  1. Mokėjimo pranešimo (sąskaitos) „šaknelės“ lentelėje įrašant einamojo mėnesio karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir suvartotą karšto vandens kiekį;
  2. Bendrovės telefonais: Ukmergėje (8 340) 65212 arba 8 676 55539
  3. Elektroniniu paštu: administratore@ukmergessiluma.lt laiške būtina nurodyti buto adresą ir mokėtojo kodą);
  1. Internetinėje vartotojų aptarnavimo sistemoje, į kurią pakliūti galite pagrindiniame mūsų įmonės internetinio puslapio lange pasirinkus meniu punktą „Savitarna“. Prisijungus prie vartotojo duomenų reikia pasirinkti meniu punktą „Skaitiklių deklaravimas“ ir ten nurodyti deklaruojamus duomenis.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ atstovas, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjęs apie atvykimą ir pateikęs darbuotojo pažymėjimą, turi teisę netrukdomai apžiūrėti karšto vandens apskaitos prietaisus, sutikrinti skaitiklio rodmenis, atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros darbus. Tikrintojo rastas nedeklaruotas vanduo yra sudeklaruojamas į einamą mėnesį.

Reguliarius, kiekvieną mėnesį, suvartoto karšto vandens kiekio deklaravimas ne tik padeda išvengti mokėjimo už normatyvinį karšto vandens kiekį, bet ir leidžia tiksliau apskaičiuoti mokesčius už daugiabučiame gyvenamajame name suvartotą šilumos energiją.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-13