Naujiena

Linų gatvės kvartale po rekonstrukcijos atnaujintas karšto vandens tiekimas

2020 09 09

 

     Šiuo metu UAB „Ukmergės šiluma“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo teritorijoje“. Rekonstrukcijos metu keičiami 1,766 km Linų gatvės prieigose esančių šilumos tiekimo  vamzdynų. Projektui skirta iki 174 505,10 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos.

     Projekto tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą Ukmergės mieste. Įgyvendinus projektą bus padidintas šilumos tiekimo patikimumas 130 vartotojų ir sumažinti šilumos nuostoliai ~211,8 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijas (~36 t/metus). Vykdydama šį projektą UAB „Ukmergės šiluma“ prisideda prie darnios Lietuvos energetikos ūkio plėtros, kadangi didinamas energijos perdavimo tinklo efektyvumas, mažinamas energijos gamybos poveikis aplinkai.

     Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbai pradėti š. m. liepos mėn. pabaigoje. Magistralinius vamzdynus pakeisti naujais buvo numatyta iki š. m. spalio mėn. pradžios, tačiau gerai organizuotų darbų bei patikimų rangovų dėka, fiziniai projekto darbai įvykdyti trimis savaitėmis anksčiau nei planuota. Anksčiau laiko atlikus darbus karšto vandens tiekimas Linų gatvės kvartalo vartotojams atnaujintas š.m. rugsėjo 7 d. (buvo numatyta š. m. spalio 1 d.).

     UAB „Ukmergės šiluma“ ir toliau dės pastangas, kad įmonės vykdomos investicijos būtų atliekamos kokybiškai bei savalaikiai.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ administracija


Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-09