ES lėšomis finansuojami projektai

ES

UAB „Ukmergės šiluma“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0008 „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo teritorijoje“.

Bendra projekto vertė – 349 010,20 Eur. Projektui skirta iki 174 505,10 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Darbų įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. balandis – 2020 m. gruodis.

Projekto tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą Ukmergės mieste.

Projektas orientuotas į Ukmergės miesto RK-3 CŠT sistemos šilumos energijos vartotojus. Projekto tikslinė grupė yra visi UAB „Ukmergės šiluma“ klientai. Projekto metu numatoma rekonstruoti RK-3 katilinės prieigose esančius šilumos tiekimo tinklus. Įgyvendinus Projektą bus rekonstruota ~883 m šilumos tinklų, kas leis padidinti šilumos tiekimo patikimumą 130 vartotojui ir sumažinti šilumos nuostolius ~211,8 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas (~36 t/metus).

Daugiau informacijos galima rasti internete šiais adresais:

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/silumos-tinklu-rekonstrukcija-linu-g-kvartale-ukmergeje-rk-3-katilines-aptarnavimo-teritorijoje
 
 
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0013
“CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO REKONSTRAVIMAS ŠVENTUPĖS K., VIDIŠKIŲ SEN., UKMERGĖS RAJ.”
         UAB „Ukmergės šiluma“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0013 „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k. Vidiškių sen., Ukmergės r.“.
        Bendra projekto vertė – 567 049 Eur. Projektui skirta iki 283 524,50 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovas – 2019 m. gruodis.
        Projekto tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą Šventupės kaime. Projektas orientuotas į Šventupės kaimo šilumos energijos vartotojus. Įgyvendinus Projektą bus rekonstruota ~2047,99 m šilumos tinklų, kas leis padidinti šilumos tiekimo patikimumą 263 vartotojui ir sumažinti šilumos nuostolius ~664,89 MWh/metus.
Projekto rangovas – UAB “Alvora”
Projekto techninė priežiūra – UAB “Statybų koordinatoriai”
Daugiau informacijos galima rasti:
 
 
 IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0027
,,SUSIDĖVĖJUSIŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ KEITIMAS, DIEGIANT NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS KATILINĖS NR. 3 APTARNAVIMO TERITORIJOJE UKMERGĖJE“
UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir Šventupės gyvenvietės vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms. Bendras šildomas plotas sudaro apytikriai 433,55 tūkst. m2. Šiluma tiekiama 6,9 tūkst. butų ir kitų patalpų.
Rajoninės katilinės RK-3 tinkle aptarnaujami, iš viso, 2382 vartotojai: 2359 gyventojai ir 23 juridiniai asmenys. Bendras šilumos perdavimo vamzdynų ilgis, perskaičiavus viengubo, kurio sąlyginis diametras 100 mm, vamzdžio ilgiu sudarė  17104 m. Projekto, t.y. numatytų modernizuoti, vamzdynų ilgis sudaro 37% RK-3 tinklo vamzdynų.
Faktiniai šilumos energijos nuostoliai tinkle 2015 m siekė 19,2%, o projekto vamzdynų skaičiuotini terminiai nuostoliai sudarė ~37% skaičiuotinų terminių RK-3 vamzdyno nuostolių. Projekto vamzdynų skaičiuotini terminiai nuostoliai po modernizacijos sumažėtų nuo 900,2 MWh/m iki 568,4 MWh/m.
RK-3 tinklo vamzdynų modernizavimas įmonei padėtų išspręsti visą eilę uždavinių:
  • nusidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas;
  • energijos vartojimo efektyvumo padidinimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos);
  • energijos tiekimo patikimumo ir saugumo padidinimas (atnaujinus vamzdynus, bus išvengta avarijų vamzdyne ir šilumos tiekimo vartotojams sutrikimų);
  • neigiamo poveikio aplinkai sumažinimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro suvartojimas ir šiltnamio dujų emisija į aplinką);
  • sąnaudų šilumos gamybai ir perdavimui sumažėjimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos; be to sumažės termofikacinio vandens nuostoliai ir, tuo pačiu, sąnaudos termofikacinio vandens paruošimui; sumažės lėšų poreikis vamzdynų remontui ir avarijų padarinių likvidavimui);
  • importuojamo iškastinio kuro – gamtinių dujų – vartojimo sumažinimas.
Projekto vieta. Ukmergės miestas, RK-3 katilinės aptarnavimo zona nuo šiluminės kameros ŠK-35, iki boilerinių Nr. 2, 3, 4, 7, Dariaus ir Girėno, Jaunimo bei Miškų gatvių prieigose.
Vykdymo terminai . Pagrindiniai vamzdynų modernizavimo statybiniai darbai planuojami 2017 metų II ir III ketvirtį.
Finansavimas.  Projektas bus iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Numatomas projekto finansavimo intensyvumas 49 % arba 192.990,00 EUR. Likęs tinkamų finansuoti lėšų poreikis (192.990,00 EUR) bus formuojamas paskolos lėšomis.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-14